Wie de taal van Jirv begrijpt

vindt ook de weg van Jirv naar Vrij


Op deze pagina vind je voorbeelden die bedoeld zijn om een (gevoelsmatige) indruk te krijgen van Jirv.

Afbeeldingen* en tekstjes* in het uitklap-menu zijn willekeurig gekozen en geplaatst.

Het uitklap-menu geeft steeds een fragment weer van inzicht of een beweging die op gang gebracht kan worden.

De tekst is in een aantal voorbeelden eenvoudig en toegankelijk, maar hier en daar misschien lastiger.

Lees datgene wat bij je past en sla stukjes die te ingewikkeld zijn gerust over, dat maakt niet uit.

...

Op de pagina filmpjes  is Jirv samengesteld uit beeld*, muziekimprovisatie*, een liedje* en/of een verhaaltje*.

Medio 2024 volgt meer concrete informatie. Een update zal steeds te vinden zijn op de pagina aanbod

Veel plezier met Jirv!

* © 2023 Marja van der Steen


Signalen vertalen 

Jirv, ik voel je...

maar wat bedoel je?

Verzinskia Verhaal en Corio Conclusie

Verhalen, vaak geproduceerd en verteld door 'hoofdbewoners', zou je kunnen zien als belangrijk element in de voorstellingen die we spelen en creëren. Vanuit een verhaallijn begint er van alles te bewegen en gaan verschillende Jirven reageren. Een spel van actie en reactie, oorzaak en (logisch) gevolg, interactie, kettingreacties, ...

Verhalenvertellers geven dus beweging. Daarnaast zijn ze vaak een ster in herhalen, herhalen, herhalen... (pieker, pieker, pieker, ....), verantwoording afleggen, verdedigen, bevestiging 'organiseren', herinneringen ophalen, etc. In veel voorstellingen hebben ze een hoofdrol die overtuigend en geloofwaardig wordt gespeeld.

Wanneer de regisseur tijdens de voorstelling zit te slapen, dan is er een seintje nodig. Anders is de kans groot dat er weinig verandert en de voorstelling automatisch opnieuw afgespeeld wordt, ook als deze misschien keer op keer onprettig voelt.

Er kunnen tal van spelers betrokken zijn: hoofdbewoners, stoorzenders, spelers die actie en reactie vertolken zoals bijv Gits Geprikkeld, Fito Foutgedaan. Benzo Bang.... Gelukkig komen we ook spelers en vertellers tegen die een andere beweging in gang zetten zoals Kas Kompas, Levi Levensvreugd of Rinkeltje Raadgever.

Houd de toeschouwers en de regisseur wakker zodat het mogelijk is om te sturen en bewust te creëren in de voorstelling. Creëren waar je blij en energiek van wordt! Ontdek wat er allemaal mogelijk is hierin.

Eentje Eenzaam en Virella Verlangen

Deze voorstelling over eenzaam gevoel en verlangen wordt zo intens en waarachtig gespeeld, dat we volledig meegenomen worden in het verhaal en de emotie.

We kunnen in de zaal gaan zitten en de hoofdrolspelers zien spelen. Zo zijn we verplaatst naar de positie van toeschouwer.

Als toeschouwer is het een kleine stap naar de positie van regisseur.

Een bewuste regisseur probeert deze voorstelling op natuurlijke wijze aan te passen en af te stemmen op een open en ontvankelijk gevoel van ontspanning in het hart. 

Welke spelers of elementen zou deze regisseur hiervoor gebruiken?

Amposia Aanpasser en Jip Jaknikker

Aanpassen, altijd vriendelijk en meegaand zijn... dat is de strategie van de hoofdrolspelers Amposia Aanpasser en Jip Jaknikker.

In de voorstelling komt een innerlijk conflict tevoorschijn op momenten dat aanpassen en meegaand gedrag voelt als 'moeten' en beknelling geeft.

Deze signalen zijn als een rode vlag, een teken om oplettend te zijn!

Een aanwijzing om even bewust afstand te nemen van de voorstelling en als toeschouwer in de zaal te gaan zitten.

Time out.... adem in.... adem uit...

Wat speelt hier... hoe voelt dit?

Wat maakt dat deze spelers kiezen voor hun strategie?

Welke spelers zouden een andere wending kunnen geven aan de voorstelling?

Hier ligt een taak voor de regisseur, die ook gerust hulp mag vragen hierbij.

Alleen kom je ver, samen kom je soms verder.

Nipke Nietgoedgenoeg en Missie Mislukt

Zelfafwijzing... in zeer veel voorstellingen een terugkerend thema. De spelers vertolken hun rol geloofwaardig en lijken helemaal op te kunnen gaan hierin. Hierdoor zijn ze in staat om een hoog waarheidsgehalte te creëren.

De regisseur merkt op dat er bij dit soort voorstellingen een onprettig en beklemmend gevoel waarneembaar is.

Dit is niet de vibe die de regisseur wil creëren.

Zijn er nieuwe spelers nodig? En zo ja... welke spelers?

De regisseur gaat onderzoekend aan de slag en ziet hier een uitdaging.

Welke verschuiving is nodig om verzachting en neutraliteit een oplossing te laten zijn in het thema zelfafwijzing?

Welke spelers zijn nodig om deze stap in de voorstelling te realiseren?Asociaal en egoïstisch

Aangenaam: Egte Egoïst en Eskolari Egotripper...

Wat voor gevoel krijg je bij deze spelers?

Mogelijk speelt er een afwijzend oordeel over asociaal en egoïstisch gedrag van waaruit een strategie is ontstaan om dit vooral zelf níet te zijn.

Hoe en met welk type spelers zou een voorstelling gespeeld kunnen worden met deze elementen? 

Misschien zijn er spelers die zich bijvoorbeeld teveel aanpassen aan de wensen van anderen waardoor ze ontrouw zijn aan zichzelf, zoals Amposia Aanpasser, Bente Bescheiden of Volia Volgzaam.

Jirven zijn 'rolvast' en blijven zonder leiding en sturing dezelfde voorstelling spelen en patronen herhalen. Feilloos.

Als regisseur kunnen we sturen hierin (gelukkig!) en verandering aanbrengen, spelenderwijs verkennen, onderzoeken en uitproberen.

Zie je wel....

Zimmert Ziejewel creëert continu dezelfde uitkomst.

Dat kan interessant zijn om te onderzoeken!

Wat voor gevoel geeft de voorstelling 'Zie je wel' en waar verwijst het naar? Het lijkt erop dat er iets bevestigd wordt wat eraan vooraf ging... Een actie, een verhaal, ...?

Wanneer de uitkomst het gevolg is van een positieve intentie of een wens, dan is dat natuurlijk heel fijn en is er sprake van Flow! Hier komen we spelers tegen zoals bijv. Yippie Yeah, Focco Focus of Verre Vertrouwen.

Wanneer 'zie je wel' een neerslachtig of beklemmend gevoel geeft, bijv als uiting van slachtofferschap, dan speelt er iets anders in de voorstelling en ontmoeten we misschien Zippie Zelfafwijzing, Valikan Verpest of Nastro Negativo.

Via de toeschouwer en de regisseur zijn er altijd mogelijkheden om het spel creatief te veranderen, op te schudden en elementen te veranderen. 'Zie je wel' zou daarmee toch anders kunnen zijn dan gedacht werd.

Wat is er nog meer te zien dan 'zie je wel'? En wat is er allemaal nog niet gezien...?

Vragen stellen geeft beweging en trekt nieuwe spelers aan....

Rinkeltje Raadgever, Puzzeltje Plezier en Tatá Truckendoos. staan al klaar om een nieuwe beweging in gang te zetten...

Schuld

Een schuldige aanwijzen of je schuldig voelen zijn vaak terugkerende thema's in veel voorstellingen, voor velen herkenbaar.

Zijn dit soort voorstelling 'leuk' genoeg om te blijven produceren? Dat zou een gedachte van de regisseur kunnen zijn wanneer op gaat vallen dat het resultaat overwegend onprettig en vervelend voelt.

Het contract van Schimpert Schuldwijzer en Schillia Schuldgevoel zou beëindigd kunnen worden wanneer de regisseur dit besluit en de leiding neemt.Beschermingsmechanismen en -strategie├źn

Om te overleven, veilig te zijn, erbij te horen en liefde te ontvangen haalt ons mechanisme 'het beste van het beste' uit de kast om ons te dienen en te beschermen.

Maar... hoe pakt dit doorgaans uit in wat we beleven en ervaren? En wie spelen er mee in de voorstelling waar dit thema naar voren komt?

Hoewel de diepste intentie van overleving en bescherming herleid kan worden naar de bron van Licht en Liefde, gebruikt het mechanisme overtuigingen (onze 'waarheden') die zijn opgeslagen in het systeem als leidraad. Deze overtuigingen zijn voor een groot deel in de vroege jeugd gevormd vanuit het geven van een betekenis over onszelf of de ander aan de hand van een situatie. Vanuit gebeurtenissen hebben we bepaald wat voor ons bijv. onveilig is of wat wel of geen liefde oplevert.

Beschermingsmechanismen en -strategieën hebben hierdoor een persoonlijk karakter, wat wezenlijk verschilt van instinctieve overlevingsreacties.

Jirven die in deze voorstellingen kunnen spelen zijn bijv. Anvario Aanvaller, de Reddingsbrigade, Vluchter, Valke Verstopt, Ojemio Opgejaagd en Boxy Boos. En zo zijn er nog veel meer....

In deze voorstellingen is veel te beleven en te leren: als speler, toeschouwer of wanneer je in de rol van regisseur stapt.

Inzicht en overzicht & uitzoomen met Hip Helikopter

Inzicht en overzicht draagt bij om de stap te zetten vanuit het rollenspel naar de positie van toeschouwer en regisseur.

Hiervoor is het nodig dat je ziet dat dit een mogelijkheid is waarvoor je bewust kan kiezen.

Waar wil je bewust naar kijken of wat wil je onderzoeken?

Zijn er voorstellingen en spelers die toe zijn aan een vernieuwde versie?

Welke voorstelling ga je creëren en lanceren?

Jirv jezelf Vrij!

Wakker en Bewust, je hart weet de weg

Dit gaat over het Wakker en Bewust observeren en ervaren van de voorstellingen die je speelt, creëert en regisseert en om het vermogen om alle aspecten en elementen hiervan waar te nemen vanuit een blanco en neutraal perspectief.

Disbalans en verstoringen worden herkend, maar nemen de voorstelling niet over. Ze verschijnen en verdwijnen. Het zijn passanten in de voorstellingen geworden en geen hoofdrolspelers of hoofdbewoners meer. 

Op een zachte, doch duidelijk waarneembare fluistertoon geeft het hart richting aan, helder en puur.

Er is ruimte gekomen om de stem van je ware zelf te horen en te voelen, te herkennen, vanuit een dieper en helder weten, als een liefdevolle uitnodiging om hier gehoor aan te geven en te durven volgen.

Van harte welkom in de belevingswereld van Jirv!Heb je belangstelling, feedback, een vraag en/of wil je een afspraak maken?

Via het contactformulier kun je een bericht sturen.

Van harte welkom!!