Onderweg van Jirv naar Vrij

Spelen

We spelen in allerlei voorstellingen...

Welke rollen speel jij?

Hoe voelt jouw rollenspel?

Creëren

We creëren onze voorstellingen...

Wat creëer jij?

Hoe voelt 't in je hart?

Regisseren

Je eigen voorstellingen regisseren!

Dat vergeten we vaak...

Wat zou je veranderen?


Jirv draagt op speelse en ontspannen wijze bij aan het vergroten van inzicht

in gedrag, gedachten, gevoelens, impulsen, patronen, keuzes, conflicten,

conditionering, programmatie, persoonlijke issues, strategieën, etc.

De volgende kernpunten zijn als zienswijze gekozen en vormen een leidraad hierin:

1. We creëren voortdurend onze eigen persoonlijke voorstelling

2. We kunnen helemaal opgaan in de beleving van hetgeen we creëren

3. Conditionering en programmatie spelen een sleutelrol hierin

4. De code kraken van de sleutels geeft toegang tot verhelderende zienswijzen

5. Wie de taal van Jirv begrijpt, vindt ook de weg van Jirv naar Vrij


Jirven zijn in de kern behulpzame wegwijzers

Ze kiezen alleen niet altijd de gemakkelijkste weg

en zijn soms, net als wij, tijdelijk verdwaald

***


Achtergrondinformatie

Jirv is vormgegeven in afbeeldingen met een korte omschrijving.

Ons associërend mechanisme, dat vrijwel altijd 'aan staat' en reageert, zal ook hier bewust en/of onbewust reageren.

Deze reacties geven informatie over de 'interne opslag' in ons systeem

en passen doorgaans in de categorie denken, doen en/of voelen.

Onze interne voorstelling en de voorstellingen die we spelen en creëren bewegen voortdurend mee:

met conclusies, verhalen, herinneringen, emoties, reacties, innerlijk conflict, oordeel, afwijzing, strijd,

positief, negatief of neutraal; verruimend of vernauwend; belemmerend of bevrijdend.... het kan van alles zijn.

Jirven geven ons de aanwijzingen om de weg van Jirv naar Vrij te volgen

Daarmee kunnen we spelen en spelend creëren

...

Via Jirv kunnen we ook ervaren dat bijv. nare gevoelens of zelf-afwijzende gedachten er soms gewoon zijn,

bij ieder mens, als een soort voorbijganger of 'stoorzender' en dat we hierin niet de enige zijn.

...

Wanneer zelf-afwijzende gedachten zich gedragen als 'hoofdbewoner', meer dan als voorbijganger,

dan is er winst te behalen en ligt er een uitdaging klaar om sleutels te vinden hiervoor.

Interactief en samen spelen met anderen draagt bij

aan verbinding en verruiming van inzicht in de voorstellingen

die we voortdurend creëren, regisseren, spelen, ervaren en beleven.

Dit kan tevens een positief effect hebben

op het verhelderen en oplossen van beklemmende issues of terugkerende thema 's.

...

Heb je belangstelling, feedback, een vraag en/of wil je een afspraak maken?

Via het contactformulier kun je een bericht sturen.

Van harte welkom!!